Catatan

Kita dan Televisyen

Masakan Rumah Menjimatkan

Panggilan Tidak Dijawab?

Renggangnya Hubungan Antara Kaum

Adik-beradik dan Ego

Mukundan Sudah Mati

Ulasan Cerpen “Surat dari Madras”

Arvin Di Kantin Sekolah Baharu

Ulasan Cerpen “Seruling Malam”

Ulasan Cerpen “Pulang Bersama Teman”

Ulasan Cerpen “Generasi Penerus Tradisi”

Ulasan Cerpen “Ramba, Oorvasi dan Menaka”